BRU - WUH

布鲁塞尔国际及其他机场到武汉机票查询比价

往返
经济舱
布鲁塞尔 (BRU)
武汉天河国际机场
7月13日 周六
7月20日 周六
任何月份
与客涯比价 |
同时搜索数百家旅游网站,比较飞往武汉机票的价格

布鲁塞尔国际及其他机场往武汉航班信息

降落地点 武汉天河国际机场
起飞地点 布鲁塞尔国际及其他机场
航班价格 ¥4903
距离 8,631公里
航空公司 厦门航空, 汉莎航空

布鲁塞尔国际及其他机场飞往武汉机票预订的常见问题

从布鲁塞尔国际及其他机场前往武汉的航班需要花费多长时间?
KAYAK未能找到此航线的直飞航班,含转机航程的最短时间为16小时20分。
布鲁塞尔国际及其他机场飞往武汉的机票哪一家航空公司最便宜?
过去3天内找到最便宜的往返机票是厦门航空(¥4903)以及汉莎航空(¥5208)

预订布鲁塞尔国际及其他机场至武汉特价往返机票

机场
出发地
布鲁塞尔
¥4903
只要
¥4903
目的地
武汉
¥4903
只要
¥4903
6月23日 周日
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
WUH
Wuhan
42小时05分
8月18日 周日
WUH
Wuhan
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
24小时25分
¥4903
旅程:57天
整体7.0 好
根据534则点评
整体
7.0
登机
7.2
舒适度
7.1
机舱服务人员
7.5
娱乐
6.7
食物
6.8
6月26日 周三
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
WUH
Wuhan
24小时55分
8月15日 周四
WUH
Wuhan
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
20小时35分
¥5208
旅程:51天
整体8.0 极好
根据25,779则点评
整体
8.1
登机
8.1
舒适度
7.9
机舱服务人员
8.5
娱乐
7.7
食物
7.7
6月24日 周一
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
WUH
Wuhan
20小时45分
8月15日 周四
WUH
Wuhan
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
40小时30分
¥4903
旅程:53天
整体7.0 好
根据534则点评
整体
7.0
登机
7.2
舒适度
7.1
机舱服务人员
7.5
娱乐
6.7
食物
6.8
6月25日 周二
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
WUH
Wuhan
22小时45分
8月12日 周一
WUH
Wuhan
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
40小时25分
¥4903
旅程:49天
整体7.0 好
根据534则点评
整体
7.0
登机
7.2
舒适度
7.1
机舱服务人员
7.5
娱乐
6.7
食物
6.8
6月23日 周日
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
WUH
Wuhan
16小时20分
8月17日 周六
WUH
Wuhan
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
18小时30分
¥5678
旅程:56天
整体8.0 极好
根据25,779则点评
整体
8.1
登机
8.1
舒适度
7.9
机舱服务人员
8.5
娱乐
7.7
食物
7.7
6月27日 周四
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
WUH
Wuhan
22小时45分
8月13日 周二
WUH
Wuhan
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
21小时55分
¥5415
旅程:48天
整体7.0 好
根据534则点评
整体
7.0
登机
7.2
舒适度
7.1
机舱服务人员
7.5
娱乐
6.7
食物
6.8
6月26日 周三
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
WUH
Wuhan
21小时35分
8月16日 周五
WUH
Wuhan
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
18小时30分
¥6134
旅程:52天
整体8.0 极好
根据25,779则点评
整体
8.1
登机
8.1
舒适度
7.9
机舱服务人员
8.5
娱乐
7.7
食物
7.7
6月27日 周四
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
WUH
Wuhan
22小时40分
8月17日 周六
WUH
Wuhan
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
18小时30分
¥6134
旅程:52天
整体8.0 极好
根据25,779则点评
整体
8.1
登机
8.1
舒适度
7.9
机舱服务人员
8.5
娱乐
7.7
食物
7.7
6月27日 周四
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
WUH
Wuhan
22小时45分
8月15日 周四
WUH
Wuhan
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
40小时30分
¥6079
旅程:50天
整体7.0 好
根据534则点评
整体
7.0
登机
7.2
舒适度
7.1
机舱服务人员
7.5
娱乐
6.7
食物
6.8
6月24日 周一
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
WUH
Wuhan
16小时20分
8月17日 周六
WUH
Wuhan
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
18小时30分
¥6148
旅程:55天
整体8.0 极好
根据25,779则点评
整体
8.1
登机
8.1
舒适度
7.9
机舱服务人员
8.5
娱乐
7.7
食物
7.7
6月28日 周五
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
WUH
Wuhan
47小时00分
8月16日 周五
WUH
Wuhan
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
24小时35分
¥6114
旅程:50天
整体7.0 好
根据534则点评
整体
7.0
登机
7.2
舒适度
7.1
机舱服务人员
7.5
娱乐
6.7
食物
6.8
6月25日 周二
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
WUH
Wuhan
18小时20分
8月17日 周六
WUH
Wuhan
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
18小时30分
¥6148
旅程:54天
整体8.0 极好
根据25,779则点评
整体
8.1
登机
8.1
舒适度
7.9
机舱服务人员
8.5
娱乐
7.7
食物
7.7
6月26日 周三
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
WUH
Wuhan
21小时35分
8月13日 周二
WUH
Wuhan
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
17小时15分
¥6370
旅程:49天
整体8.0 极好
根据25,779则点评
整体
8.1
登机
8.1
舒适度
7.9
机舱服务人员
8.5
娱乐
7.7
食物
7.7
6月28日 周五
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
WUH
Wuhan
42小时05分
8月18日 周日
WUH
Wuhan
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
24小时25分
¥6785
旅程:52天
整体7.0 好
根据534则点评
整体
7.0
登机
7.2
舒适度
7.1
机舱服务人员
7.5
娱乐
6.7
食物
6.8
6月26日 周三
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
WUH
Wuhan
21小时35分
8月12日 周一
WUH
Wuhan
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
17小时15分
¥7269
旅程:48天
整体8.0 极好
根据25,779则点评
整体
8.1
登机
8.1
舒适度
7.9
机舱服务人员
8.5
娱乐
7.7
食物
7.7
6月28日 周五
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
WUH
Wuhan
42小时05分
8月17日 周六
WUH
Wuhan
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
47小时30分
¥8230
旅程:51天
整体7.0 好
根据534则点评
整体
7.0
登机
7.2
舒适度
7.1
机舱服务人员
7.5
娱乐
6.7
食物
6.8
6月29日 周六
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
WUH
Wuhan
18小时20分
8月17日 周六
WUH
Wuhan
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
18小时30分
¥10920
旅程:50天
整体8.0 极好
根据25,779则点评
整体
8.1
登机
8.1
舒适度
7.9
机舱服务人员
8.5
娱乐
7.7
食物
7.7
6月29日 周六
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
WUH
Wuhan
18小时20分
8月13日 周二
WUH
Wuhan
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
17小时15分
¥11155
旅程:46天
整体8.0 极好
根据25,779则点评
整体
8.1
登机
8.1
舒适度
7.9
机舱服务人员
8.5
娱乐
7.7
食物
7.7
6月29日 周六
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
WUH
Wuhan
16小时20分
8月15日 周四
WUH
Wuhan
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
18小时30分
¥11391
旅程:48天
整体8.0 极好
根据25,779则点评
整体
8.1
登机
8.1
舒适度
7.9
机舱服务人员
8.5
娱乐
7.7
食物
7.7
6月29日 周六
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
WUH
Wuhan
18小时20分
8月12日 周一
WUH
Wuhan
BRU
Brussels Bruxelles-National & other airports
17小时15分
¥12061
旅程:45天
整体8.0 极好
根据25,779则点评
整体
8.1
登机
8.1
舒适度
7.9
机舱服务人员
8.5
娱乐
7.7
食物
7.7
*
票价按单人电子机票计算,包含所有以CNY计算的税金和费用。

我们尽力获取精确的价格,但 无法作出价格保证

原因如下:

我们不是卖家
客涯并不设定价格,所以我们无法保证其他公司所卖的产品或所设的价格。

我们为你集合众多数据
我们的服务让你能够轻易并快速地同时比较数百家旅游网站,因此客涯只是个搜索引擎,我们不能保证我们找到的价格。

为什么价格不是每次都100%准确?
机舱座位、酒店房间以及租车价格常常都会改变。数名用户也可能会在同一时间内尝试购买相同的旅游选项。所以你会发现,有时候某些价格已经不供选择了。

如有更多问题或你想举报不妥的价格
请给我们发 电邮, 我们团队的其中一名成员定会速速回复。

^
显示的票价是供应商在过去的72小时内所找到的经济舱票价,所有的税务和费用已包括在票价内。座位是有限的,并且不是所有航班或任何一天都会有座位。票价也许会有所更改而且不一定所有航班或任何日期都有你要的票价。有些航空公司会收取额外的行李费,请到航空公司的网站查询。
 • 往返
 • 单程
 • 多程
 • 经济舱
 • 超级经济舱
 • 商务舱
 • 头等舱
 • 多个舱等
经济舱
 • 经济舱
 • 超级经济舱
 • 商务舱
 • 头等舱
经济舱
 • 经济舱
 • 超级经济舱
 • 商务舱
 • 头等舱
经济舱
 • 经济舱
 • 超级经济舱
 • 商务舱
 • 头等舱
经济舱
 • 经济舱
 • 超级经济舱
 • 商务舱
 • 头等舱
经济舱
 • 经济舱
 • 超级经济舱
 • 商务舱
 • 头等舱
经济舱
 • 经济舱
 • 超级经济舱
 • 商务舱
 • 头等舱